• LOGOPEDA RADZI:

     Drodzy Rodzice!

     Proszę o powtarzanie ćwiczeń i zestawów wyrazowych

     przekazywanych na zajęciach logopedycznych.

     Dodatkowo, aby wspomóc rozwój mowy dziecka w domu,

     proszę o wykonywanie ćwiczeń narządów mowy, słuchowych, powtarzanie wierszy,

     rymowanek, czytanie książek, wykonywanie różnych ćwiczeń ogólnorozwojowych.

     W niniejszej zakładce będą cyklicznie publikowane i aktualizowane zadania, jak również materiały do pobrania.

     Zapraszam do korzystania.

     W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt:

     Logopeda

                                                        Jadwiga Mikołajczyk

      

     ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA KRÓTKICH FILMIKÓW ZABAW LOGOPEDYCZNYCH

     Zabawy oddechowe

      

     https://www.youtube.com/watch?v=239TTWW9NfI

     https://www.youtube.com/watch?v=KNM1irbbPCw

      
     Ćwiczenia buzi i języka

      https://www.youtube.com/watch?v=JmlWtzAdFe0

      
     Ćwiczenia do szeregu głosek szumiących

      https://www.youtube.com/watch?v=bCJgqnAWyxI

      https://www.youtube.com/watch?v=M5jS-feVopU

      

     Ćwiczenia szeregu głosek syczących

      https://www.youtube.com/watch?v=HTqLOO8Unnw

      
     Ćwiczenia logopedyczne głoska r

     https://www.youtube.com/watch?v=Ds-Mz1gMfu4

      

     Materiały do  pobrania

      

     Zabawy i ćwiczenia logopedyczne

     zalacznik_3.pdf

     zalacznik 4.pdf

     • Ćwiczenia narządów mowy - bajka logopedyczna
     • Ćwiczenia oddechowo - dykcyjne
     • Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy i myślenie dziecka
     • Ćwiczenia oddechowe

      

     Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, pod kątem realizacji głoski „r"

     zalacznik_5.pdf

     Ćwiczenia narządów artykulacyjnych 

     Powtarzamy coraz szybciej wyrażenia i zbitki głoskowe

     Dziąsłowa wymowa głosek 

     Wyrażenia dźwiękonaśladowcze 

      

      Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, pod kątem realizacji głosek „sz, ż, cz, dż”

     zalacznik 6.pdf

      

     DROGIE PRZEDSZKOLAKI I RODZICE

             Zachęcamy Państwa i Wasze dzieci do codziennej pracy nad rozwojem poprawnej wymowy.

     Aby  ułatwić domową terapię logopedyczną podajemy adresy, pod którymi znajdują cię ćwiczenia artykulacyjne oraz gry logopedyczne.

     W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt:

     Jadwiga Mikołajczyk -  e-mail: mikolajczyk.jadwiga@o2.pl

     Marta Kudelska-Gurgacz  -  e-mail:  mkudelska@poczta.onet.pl

     Ćwiczenia  narządów mowy:

     https://www.youtube.com/watch?v=31OGERTd2U0

     Ćwiczenia oddechowe:

     https://www.youtube.com/watch?v=UZ4DzgEt-2Y

     Głoska SZ „Roześmiana logopedia”

     https://www.youtube.com/watch?v=yfCB8APoeBo

     Gry i zabawy logopedyczne

     https://www.mimowa.pl/