• PŁATNOŚCI

     • Odpłatność za wyżywienie prosimy kierować na nr konta:

      Szkoła Podstawowa w Janowicach Wielkich

      50 2030 0045 1110 0000 0080 6730 

      tytuł przelewu: "Za obiady - imię i nazwisko dziecka"

       

      Odpłatność za godziny (czesne) prosimy kierować na nr konta:

      Przedszkole Publiczne Janowice Wielkie

      69 2030 0045 1110 0000 0082 3460

      tytuł przelewu: "Wpłata na czesne - imię i nazwisko dziecka"

       

       

       

       

    • Informacje o przedszkolu
     • Informacje o przedszkolu

     •  

       Przedszkole Publiczne w Janowicach  Wielkich

      58-520 Janowice Wielkie

      ul. Partyzantów 4

       

      INFORMACJE

      O PRZEDSZKOLU

            Przedszkole w Janowicach Wielkich powstało w 1955 roku. Mieściło się w pięknym, starym dworku, w którym w okresie przedwojennym mieszkała rodzina właściciela Fabryki Papieru. Budynek położony był w modrzewiowym parku z wieloma krzewami rododendronów i azalii. Od początku swojego istnienia do 1983 roku przedszkole  funkcjonowało pod patronatem Fabryki Papieru, a od 1984 roku podlegało Gminnemu Zespołowi Szkół, z nadzorem pedagogicznym Inspektora Oświaty  i Wychowania.

      Od 1992 roku Przedszkole Publiczne w Janowicach Wielkich ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich. Funkcjonuje tu 5 oddziałów przedszkolnych: 3, 4, 5, 5/6, i 6-latki. W przedszkolu pracuje :

        -  dyrektor przedszkola,

        -  6 nauczycieli (2 nauczycielki mają wykształcenie wyższe zawodowe, 4 nauczycielki wyższe magisterskie);

        -  3 woźne oddziałowe

        -  1 sprzątaczka.

          Przedszkole organizuje dzieciom zajęcia dodatkowe, prowadzone przez nauczycieli-specjalistów ze Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich. Są to:

         - 1 godzina religii w  grupie 5/6-latków i 6-latków  ( 1 x 60 minut  w tygodniu)

         -  język angielski w każdej grupie (tygodniowo: 2 x po 15 min. w gr. 3 i 4-latków i 2 x po 30 min. w starszych grupach.)

         - 1 godzina zajęć informatycznych w grupie 5/6 i 6-latków  ( 2 x 30 minut każda). Zajęcia te prowadzone są w gabinecie informatyki na terenie Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich;

         - 1 godzina gimnastyki ogólnorozwojowej dla 5/6 i 6-latków. Zajęcia prowadzone są przez nauczycielkę  wychowania fizycznego w hali sportowej Szkoły.

      Przedszkole w Janowicach Wielkich realizuje program wychowania przedszkolnego „PLAC ZABAW” Ewy Janus, wyd. WSiP. Oprócz tego  realizuje również 3 programy własne opracowane przez Radę Pedagogiczną. Są to:

      1. Program Edukacji Ekologicznej   przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 29.08.1998 roku.

      Szczególne działania podjęte przez przedszkole w minionych latach   to oprócz codziennej pracy z dziećmi:

       a/   coroczny  (od  5 lat)  udział dzieci w konkursie ekologicznym organizowanym  przez Związek Gmin  Karkonoskich.  Jest  to  konkurs   plastyczny poprzedzony   wycieczką do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami, gdzie dzieci poznają metody recyklingu oraz segregowania śmieci .

        b/  coroczny  udział dzieci w akcjach Sprzątanie Świata;

        c/  wycieczki   do gospodarstwa ekologicznego „Kowalowe  Skały” ;

        d/   wycieczki  do Banku Genów Nasiennych  - udział dzieci w warsztatach;

        e/    inne działania, które w ciągu roku podejmują nauczyciele, np.:

       - uczestnictwo dzieci w lekcji przyrody na terenie Szkoły Podstawowej;

       -  udział   dzieci     w warsztatach   pieczenia   chleba w Domu Pachnącym Chlebem,

       - udział  dzieci  w warsztatach: „Robimy papier czerpany”;

       -  spotkanie     dzieci   z   Panią  hodującą zioła - rozmowie o  ziołach  i  ich 

             właściwościach zdrowotnych   oraz  o   sposobach   hodowli  a także  o  zdrowych słodyczach –  jogurcie  naturalnym, orzechach, miodzie, itp.;

      -  uczestnictwo dzieci w warsztatach filcowania wełny;

      - samodzielnym (na terenie przedszkola) przygotowywaniu  zdrowego posiłku- kanapek,sałatek, ciasta;

      - opracowywanie w każdej grupie  (wspólne z dziećmi) kodeksów  zachowania.

      2. Program Edukacji Zdrowotnej  - przyjętym do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 13.10.2006 roku .

        Program ten jest podzielony na 3 obszary edukacyjne:

      - wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ;

      - kształtowanie nawyków higieniczno kulturalnych

      -  cykl zajęć pt.: „ Będę bezpiecznym kierowcą”.

          Treści tego programu realizowane są przez cały rok i wplatane  w tygodniową tematykę   zajęć.

      Ciekawsze formy pracy z dziećmi w realizacji tego programu to:

       -  coroczne spotkania z policjantem;

       -  coroczna wycieczka do remizy Straży Pożarnej w Jeleniej Górze;

       -  warsztaty    prowadzone   przez      studentów     pielęgniarstwa        Kolegium

             Karkonoskiego   w    Jeleniej   Górze   w    zakresie    udzielania    pierwszej    pomocy   –

             opatrywanie    ran,   usztywnianie   kończyn,   ćwiczenie   na     fantomach     sztucznego

            oddychania, wzywanie pomocy;

      -  udział    dzieci   w   powiatowej   imprezie    organizowanej

           przez  komendanta    Straży    Miejskiej   w   Jeleniej  Górze  – „Międzynarodowej 

           Olimpiadzie  Bezpieczeństwa Malucha”.

           Program podlega ewaluacji zawsze przed  wyjazdem dzieci na Olimpiadę Bezpieczeństwa Malucha ( podsumowanie informacji z etapowych konkursów wiedzy o bezpieczeństwie, konkurs grupowy i międzygrupowy na początku maja -  10-cioro dzieci, które  osiągną najlepsze wyniki  bierze udział w   Olimpiadzie).

      3. Program  „ Moja Europa”

      Program został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej 25.06.2007 roku . Głównym założeniem programu jest przekazywanie dzieciom  treści związanych z miejscem w którym mieszkają, regionem i krajem. W późniejszym czasie dzieci poznają kraje sąsiednie oraz dalsze w Europie, hymn i flagę Unii Europejskiej, walutę, podstawowe słowa w danym języku.  Program podlega ewaluacji zawsze w ostatnim tygodniu maja, polegającej na grupowym i międzygrupowym konkursie wiedzy o Polsce  i  krajach Europy.

          Przedszkole pielęgnuje również własne  tradycje, zwyczaje i obrzędy, polegające przede wszystkim na corocznym organizowaniu uroczystości z  okazji:

         - Dnia Nauczyciela

         - Dnia Chłopaka i Dnia Kobiet

         - przybycia do przedszkola Świętego Mikołaja

         - Jasełek i  spotkania wigilijnego  z rodzicami, wspólnego kolędowania;

         - balu karnawałowego;

         - Dnia Babci i Dziadka;

         - spotkania wielkanocnego z rodzicami;

         - Dnia Matki i Ojca;

         - Dnia Dziecka;

         - uroczystego pożegnania absolwentów przedszkola

         - urodzin  każdego dziecka

    • RAMOWY ROZKŁAD DNIA
     • RAMOWY ROZKŁAD DNIA

     •  

      PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

      W JANOWICACH WIELKICH

      NA ROK SZKOLNY 2020-2021

       

      PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE W GODZINACH:

      6.30 16.00

       

      • 6.30 -  8.15
      • schodzenie się dzieci
      • zabawy i czynności dowolne podejmowane przez dzieci
      • zabawy i zajęcia w małych grupach, inspirowane przez nauczyciela
      • ćwiczenia ruchowe
      • planowane przebiegu dnia
      • 8.20 - 8.45          
      • śniadanie
      •  8.45  - 11.40
      • planowanie przebiegu dnia
      • ćwiczenia gimnastyczne
      • zajęcia edukacyjne
      • inne czynności podjęte przez dzieci i inspirowane przez  nauczyciela w ranku
      • zabawy dowolne
      • spacery, wycieczki, imprezy kulturalne
      • gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe w hali lub na  

       palcu zabaw

      • obserwacje przyrodnicze
      • 11.40 - 12.20

      • obiad - wszystkie grupy

      • 12.20 – 16.00

      • słuchanie bajek czytanych przez nauczycieli lub muzyki relaksacyjnej

      • rozchodzenie się dzieci ( 13.00 - minimum  programowe)

      • kontynuacja działań podjętych przed południem

      • 13.30 - podwieczorek

      • zabawy dowolne, tematyczne i dydaktyczne w sali lub na placu zabaw

      • zajęcia dodatkowe dla gr. I i II

      • uroczystości przedszkolne

      • czynności przygotowawcze do dnia następnego

      • prace gospodarcze i porządkowe

      • rozchodzenie się dzieci

                                

       

    • Harmonogram dowożenia dzieci
     • Harmonogram dowożenia dzieci

     • ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO

      od  07.01.2020 r.

       

       1. Przywóz uczniów do szkoły
                                              Trzcińsko Krzyż       715

                                              Trzcińsko Kościół    716

                                              Trzcińsko 41            717

                                              Trzcińsko 26            718

                                              Trzcińsko 15            719        

                                              Komarno Pętla         720

                                              Komarno Kościół      721

                                              Komarno Średnie     722

                                              Komarno Dolne        723

                                              Radomierz 7             740

                                              Radomierz Sklep      742

                                              Mniszków 48             735

                                              Mniszków 28             736

                                              Mniszków 16             737

                                              Mniszków 7               738

                                              Miedzianka 16           746

         2. Odwozy uczniów

                                              Trzcińsko                   1245

                                              Radomierz-Komarno 1245

                                              Radomierz                 1325

                                              Radomierz- Komarno 1505

                                              Trzcińsko                    1505

                                              Mniszków/Miedzianka1415