Menu

KALENDARZ WYDARZEŃ

 

21.05.2019 r. – 10.00

„ NASZE POLSKIE ABC”

KONKURS  PIOSENEK  I WIERSZY O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ.

 

REGULAMIN KONKURSU Podobny obraz

„Przedszkolaki wierszyki  i piosenki przygotują 

i przed publicznością wspaniale je

zaprezentują”

 

Przedszkole Publiczne w Janowicach Wielkich ogłasza

Konkurs WIERSZA I PIOSENKI o tematyce PATRIOTYCZNEJ

Pt” NASZE POLSKIE ABC…” , do którego udziału gorąco

zaprasza wszystkie chętne  dzieci!!!

 

 

1.     Cele konkursu :

-       zachęcanie do wspólnego czytania z dzieckiem literatury polskiej, w tym poezji dla dzieci,

-       kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich,

-       wspieranie działań twórczych dzieci  w różnych formach aktywności, 

-       dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna  utworów literackich, 

-       uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, przyrody zawartych w utworach literackich, 

-       przyjemnie spędzony czas wolny rodziców z dzieckiem, 

-       wzmacnianie więzi uczuciowej między członkami rodziny. 

  

2.     Warunki uczestnictwa :

-       w konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-6 lat.

-       każda grupa przedszkolna może zgłosić  dowolną liczbę przedszkolaków, które do udziału  w konkursie są  przygotowane przez  mamę (tatę, babcię, dziadka, ciocię, ...)

-       zgłoszenie udziału dziecka w konkursie  dokonuje rodzic nauczycielowi prowadzącemu daną grupę do   17.05.2019

    

     konkurs odbędzie się   21.05.2019

 

3.      Jury :

-       komisję konkursową powołuje organizator. W jej skład wchodzą trzy osoby.

-       decyzja komisji jest niepodważalna.

 

4.      Kryteria oceny :

-       występy dzieci  ocenia komisja  w dwóch grupach wiekowych

3-4 latki, 5-6-latki,

-       na ocenę występu dziecka  mają wpływ następujące elementy :

-         dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

-         interpretacja tekstu, dykcja, staranna wymowa

-         kultura słowa

-         ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu).

 

5.     Nagrody :

-       przewidziane są  3 nagrody główne (I, II, III miejsce)  w każdej grupie wiekowej oraz wyróżnienia,

-       wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie,

-       ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu tj 21.05.2019

-       wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola.

 

 

Podobny obraz Podobny obrazPodobny obrazPodobny obraz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2019-2020

Informuję, że wszystkie dzieci, których rodzice

w terminie do końca marca 2019 r. złożyli wniosek

o przyjęcie dziecka

zostały przyjęte do przedszkola na rok szkony 2019-20.

Przypominam, że rok szkolny ropoczyna się 02.09.2019 r.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.04.2019 r. – 8.20

WYJAZ  6-LATKÓW NA WARSZATY DO KSIĄŻNICY KARKONOWSKIEJ

 

10.05.2019 r. – 8.20

WYJAZ  5-LATKÓW NA WARSZATY DO KSIĄŻNICY KARKONOWSKIEJ

 

10.05. 2019 r. – 8.15

SESJA FOTOGRAFICZNA

6-LATKÓW DO TABLA

 

21.05.2019 r. – 10.00

„ NASZE POLSKIE ABC”

KONKURS  PIOSENEK  I WIERSZY O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ.

 

29.05.2019 r. – 13.00

ŚWIĘTO RODZINY

UROCZYSTOŚĆ W AULI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

27.05. 2019 r. – 8.15

WYJAZD WSZYSTKICH DZIECI   DO

JCK – JELENIA GÓRA

NA PRZEDSTAWIENIE

„BAŚNIE POLSKIE”.

29.05.2019 r. – 13.00

ŚWIĘTO RODZINY

UROCZYSTOŚĆ W AULI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

31.05. 2019 r. – 9.00

FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA

(jeśli dopisze pogoda - w Zielonej Dolinie

jesli nie - na terenie przedszkola).

 

04.06. 2019 r. – 8.15

WYJAZ  WSZYSTKICH DZIECI  DO  PAŁACU      W  BUKOWCU

5-6-LATKI- WARSZTATY ARCHEOLOGICZNE

3-4-LATKI- WARSZTATY  PLASTYCZNE

-WSPÓLNE OGNISKO.