• Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania pism w formie elektronicznej do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich.

    W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

    • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie;
    • posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego;
    • oraz, w razie potrzeby, podpisanie przesłanego pisma.

     

    Aby złożyć pismo przez skrzynkę podawczą ePUAP należy:

    1. Zalogować się na platformie ePUAP
    2. W polu Znajdź urząd wybrać miejscowość: Janowice Wielkie lub kod pocztowy: 58-520 i z wyświetlonej listy wybrać Przedszkole Publiczne w Janowicach Wielkich
    3. Z lewej strony wybrać Katalog spraw - pierwsza zakładka na pasku funkcyjnym.
    4. Z paska poniżej wybrać Najczęściej używane.
    5. Wybrać Pismo ogólne do podmiotu publicznego i wcisnąć ZAŁATW SPRAWĘ
    6. Jako adresata wybrać Przedszkole Publiczne w Janowicach Wielkich
    7. Wpisać tytuł pisma, treść pisma, opcjonalnie dodać załączniki i przesłać do przedszkola
    8. UWAGA! Pismo powinno być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Nadawca otrzymuje zwrotnie Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP).